Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefański

Kościół pw.. św. Stanisława Kostki w Zawierciu

Strona główna » Historia » Zawierciańskie kościoły » Kościół pw.. św. Stanisława Kostki w Zawierciu

11 czerwca 1985 r. biskup Stanisław Nowak ustanowił wikariat terenowy św. Stanisława Kostki, a jego duszpasterzem ustanowił ks. Kazimierza Bednarskiego. Ks. Kazimierz Bednarski podjął starania o uzyskanie działki, na której mógłby zbudować tymczasową kaplicę, a następnie obiekt sakralno-katechetyczny.
   21 wrzenia 1986 r. biskup Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę i usytuowany na nim krzyż. Kaplica mszalno-katechetyczna ukończona była w tym samym roku, mimo wielkich szykan, a nawet nakazu władz administracyjnych, jej rozbiórki. 7 grudnia 1986 r. biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk dokonał jej poświęcenia i erygowania stacji Drogi Krzyżowej.
   8 maja 1987 r. biskup Stanisław Nowak ustanowił parafię wyłączając jej teren głównie z parafii w. App. Piotra i Pawła, a następnie w pewnej mierze z parafii NMP Królowej Polski. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy wikariusz tego terenu i organizator życia kościelnego ks. Kazimierz Bednarski.
   30 października 1988 r. biskup Stanisław Nowak poświęcił kamień węgielny i wmurował akt erekcyjny w nowo wznoszonych murach kościoła. Budowa kościoła prowadzona przez ks. K. Bednarskiego dobiegła końca w 1992 r. 18 wrzenia tegoż roku biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk poświęcił prezbiterium i tabernakulum w nowym kościele. Pierwszą Mszę w. w nowym kościele odprawił biskup Stanisław Nowak w noc Bożego Narodzenia 1991 r.
   W następnych latach trwało wykończenie i wyposażenie świątyni. Jej uroczystego poświęcenia dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 17 wrzenia 1998 r.

 


fot. Krzysztof Gryz

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe